Tweens
Tweens

startar igjen 18. januar kl 19.00 på Sand bedehus. Filmkveld. NB! til 21.30 denne kvelden!

 

Tweens

Populært tilbod på fredagskveldar. Frå og med 5. klasse
Samlingar våren 2019

18. januar. Filmkveld NB! Held på til 21.30 denne gongen.
8. mars (I gymsalen på Sand skule)
26. april

Sand bedehus kl 19-21 (Viss ikkje anna er opplyst)

 

 

«Tweens» er eit litt tøyeleg begrep som i ulike samanhengar blir brukt om dei som er «midtimellom» barn og tenåringar. Dette tilbodet blei våren 2017 starta opp på initiativ frå ei gruppe foreldre.  Det viste seg å vera svært populært, så det er livleg på bedehuset desse fredagskveldane.

Spel og aktivitetar, andakt og mat/kiosksal.  «Tweens» frå heile Suldal er velkomne!

 

 

 

 

 

 23. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando