Babysong

 på Sand bedehus torsdagar kl 11.00

Jarle Waldemar

Kjem til Erfjord 16. mars  

Levande tru

Temakveld med Unni Eikeland.

Årsmøte/soknemøte

Nå er det tid for årsmøte/soknemøte i kyrkjelydane.

Storsamling på Stemnestaden 2016

Det er fullt. Dei som melder seg på no, kjem på venteliste.

6-årsbok og dåpsskule

I løpet av våren 2016 blir det invitert til dåpsskule  på Sand og på Jelsa.

Datoar for konfirmasjon 2016

Det er nå sett opp dagar for konfirmasjon 2016.

Gudstenester

Her finn du oversikt over gudstenester i kyrkjene i Suldal.

Nytt hallelujavers

Lenker til innspeling og noter her.

Felles liturgi for kyrkjene i Suldal

Forslaget til ny gudstenesteliturgi for sokna i Suldal er nå godkjent av biskop...

Dagens ord

Dagens ord frå bibelselskapet

5.klasse: Bibel og leir

Utdeling av biblar til 5. klasse 2016

Kontakt oss

Suldal kyrkjekontor
Sandsvegen 134,
4230 SAND
post@suldal-kyrkje.no
Tlf: 52 79 02 00 Faks: 52 79 02 09
Opningstid
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10.00 - 14.00
Beredskapstelefon prest
94 83 28 80
for kontakt med prest mellom
kl 17.00-08.00 og i helgene.

Kalender

6. februar 2016 | Logg inn | Copyright 2016 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando