Babysong

Siste babysong i 2015 er over. Velkommen i 2016!

Juleforståing og julefeiring gjennom historia

Temakveld på Sand bedehus tysdag 1. desember kl 19.00.

Ikkje julevandring i 2015

Ikkje julevandring i Suldalskyrkjene i år. Biletet er frå 2012, 1. klassingar p...

Tårnagenthelg 2015

Tårnagentane 2015 har utført oppdraget.

Nye sokneråd

14. september blei det gjennomført soknerådsval i dei fire sokna i Suldal. Nå h...

6-årsbok og dåpsskule

Femten 1. klassingar frå Vinjar skule har denne hauste hatt fem kjekke dåpsskul...

Datoar for konfirmasjon 2016

Det er nå sett opp dagar for konfirmasjon 2016.

Gudstenester

Her finn du oversikt over gudstenester i kyrkjene i Suldal.

Nytt hallelujavers

Lenker til innspeling og noter her.

Felles liturgi for kyrkjene i Suldal

Forslaget til ny gudstenesteliturgi for sokna i Suldal er nå godkjent av biskop...

Dagens ord

Dagens ord frå bibelselskapet

Kontakt oss

Suldal kyrkjekontor
Sandsvegen 134,
4230 SAND
post@suldal-kyrkje.no
Tlf: 52 79 02 00 Faks: 52 79 02 09
Opningstid
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10.00 - 14.00
Beredskapstelefon prest
94 83 28 80
for kontakt med prest mellom
kl 17.00-08.00 og i helgene.

Kalender

28. november 2015 | Logg inn | Copyright 2015 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando