Babysong

Sand bedehus torsdagar kl 11.00 frå og med 1. september. Info og påmelding ...

Kvifor sørgjer me forskjellig?

Suldal Bedehus onsdag 19. oktober kl. 19.30

5.klasse: Bibel og leir

5. klasseleir 2017 blir 10.-12. mars

Dåpsskule

 Alle dei sju 1.- og 2.-klassinngane i Marvik går på dåpsskule i kapellet.

Tårnagenthelg

Nye mysterium å løysa for tårnagentane 29.-30. oktober på Sand. info og påmeldi...

Datoar for konfirmasjon 2017

Det er nå sett opp dagar for konfirmasjon 2017.

Gudstenester

Her finn du oversikt over gudstenester i kyrkjene i Suldal.

Nytt hallelujavers

Lenker til innspeling og noter her.

Felles liturgi for kyrkjene i Suldal

Forslaget til ny gudstenesteliturgi for sokna i Suldal er nå godkjent av biskop...

Dagens ord

Dagens ord frå bibelselskapet

Utdeling av fireårsboka

Her finn du datoar for utdeling av 4-årsbok hausten 2016

Kontakt oss

Suldal kyrkjekontor
Sandsvegen 134,
4230 SAND
post@suldal-kyrkje.no
Tlf: 52 79 02 00 Faks: 52 79 02 09
Opningstid
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10.00 - 14.00
Beredskapstelefon prest
94 83 28 80
for kontakt med prest mellom
kl 17.00-08.00 og i helgene.

Kalender

25. oktober 2016 | Logg inn | Copyright 2016 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando