Babysong

 på Sand bedehus torsdagar kl 11.00 til hausten

Elias Akselsen til Jelsa

Konsert i Jelsa kyrkje.

Påmelding til konfirmasjon 2017

Påmelding til konfirmasjon 2017.  

Utdeling av 6-årbok

6-åringane får boka "Tre i eit tre" i mai og juni 2016

Datoar for konfirmasjon 2017

Det er nå sett opp dagar for konfirmasjon 2017.

Dåpsskule

Alle dei fire 1. - og 2. klassingane på Jelsa går på dåpsskule og skal delta på...

Gudstenester

Her finn du oversikt over gudstenester i kyrkjene i Suldal.

Nytt hallelujavers

Lenker til innspeling og noter her.

Felles liturgi for kyrkjene i Suldal

Forslaget til ny gudstenesteliturgi for sokna i Suldal er nå godkjent av biskop...

Dagens ord

Dagens ord frå bibelselskapet

5.klasse: Bibel og leir

Utdeling av biblar til 5. klasse 2016

Kontakt oss

Suldal kyrkjekontor
Sandsvegen 134,
4230 SAND
post@suldal-kyrkje.no
Tlf: 52 79 02 00 Faks: 52 79 02 09
Opningstid
Tysdag, onsdag og torsdag kl 10.00 - 14.00
Beredskapstelefon prest
94 83 28 80
for kontakt med prest mellom
kl 17.00-08.00 og i helgene.

Kalender

25. juli 2016 | Logg inn | Copyright 2016 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando