Gudstenester
Gudstenester

Her finn du oversikt over gudstenester i kyrkjene i Suldal.

  

  

Erfjord kyrkje
23. juli kl. 11:00 Gudsteneste v/Asbjørn Salthe
20. august kl. 11.00 Gudsteneste v/Margit S Haver. Konfirmantpresentasjon
10. september kl.11:00 Familiegudsteneste, hausttakkefest v/Margit S Haver. Utdeling til 4 åringane. 50 års konfirmantane.
8. oktober kl. 11:00 Gudsteneste v/Margit S Haver
22. oktober kl. 11:00 Gudsteneste v/Arild Markussen
5. november kl. 11:00 Minnegudsteneste v/Margit S Haver
3. desember kl. 11:00 Familiegudsteneste v/Margit S Haver
10. desember kl. 16:00 Konsert
24. desember kl. 14:00 Familiegudsteneste v/Margit S Haver
25. desember kl. 12:00 Høgtidsgudsteneste v/Margit S Haver

 


Jelsa kyrkje

9. juli kl. 11.00 Gudsteneste
6. august kl. 11.00 Gudsteneste  
3. september kl. 11:00 Gudsteneste v/Arild Markussen
1. oktober kl. 11:00 Gudsteneste v/Margit S Haver. Utdeling til 4 og 6 åringane. 50 års konfirmantane.
5. november kl. 17:00 Minnegudsteneste
19. november kl. 11:00 Gudsteneste v/Arild Markussen
10. desember kl. 18:00 Gudsteneste v/Margit S Haver
24. desember kl. 16:00 Gudsteneste v/Margit S Haver


Marvik kapell

27. juli kl. 11.00 Gudsteneste 
27. august kl. 11:00 Gudsteneste v/Margit S Haver. Konfirmantpresentasjon
17. sepbember kl. 11:00 Familiegudsteneste, hausttakkefest. Utdeling til 4 og 6 åringar
22. oktober kl. 19:00 Gudsteneste v/Arild Markussen
12. november kl. 11:00 Gudsteneste v/Margit S Haver
3. desember kl. 17:00 Gudsteneste v/Margit S Haver
24. desember kl. 14:00 Familiegudsteneste v/Arild Markussen
 

Sand kyrkje
16. juli kl. 11.00 Gudsteneste v/Margit S Haver
13. august kl. 11.00 Gudsteneste
3. september kl. 11:00 Gudsteneste v/Asbjørn Salthe. Konfirmantpresentasjon
17. september kl 11:00 Temagudsteneste, hausttakkefest. Utdeling til 4 åringane. Dåpsskule
15. oktober kl. 11:00 Temagudsteneste v/QAsbjørn Salthe.
5. november kl. 11:00 Minnegudsteneste v/Asbjørn Salthe
19. november kl. 11:00 Familiegudsteneste v/Margit S Haver. Tårnagenthelg
3. desember kl. 17:00 Familiegudsteneste v/Asbjørn Salthe, Speidaren
17. desember kl. 18:00 Konsert
24. desember kl. 16:00 Familiegudsteneste v/Asbjørn Salthe
 
 
 

Vanvik
 
10. desember kl. 11:00 Gudsteneste v/Asbjørn Salthe

Suldal kyrkje
 
2. juli kl. 11:00 Gudsteneste v/Margit S Haver
30. juli kl. 11:00 Gudsteneste v/Asbjørn Salthe
20. august kl: 11.00 Gudsteneste v/Asbjørn Salthe. Konfirmantpresentasjon
10. september kl. 11:00 Temagudsteneste, hausttakkefest v/Arild Markussen
1. oktober kl. 11:00 Gudsteneste v/Asbjørn Salthe.  50 års konfirmantane.
5. november kl. 17:00 Minnegudsteneste v/Asbjørn  Salthe
3. desember kl. 11:00 Familiegudsteneste v/Asbjørn Salthe. Utdeling til 4 åringane.
17. desember kl. 15:00 Konsert
25. desember kl. 12:00 Høgtidsgudsteneste v/Asbjørn Salthe
 

Nesflaten kapell
 
27. august kl. 11.00 Gudsteneste v/Asbjørn Salthe. Konfirmantpresentasjon
24. september kl. 11:00 Gudsteneste v/Arild Markussen
22. oktober kl. 11:00 Gudsteneste v/Asbjørn Salthe
26. november kl. 11:00 Familiegudsteneste v/Asbjørn Salthe. Utdeling til 4 åringane
24. desember kl. 14:00 Familiegudsteneste v/Asbjørn Salthe
 

Gullinghuset
 
24. september kl 11:00 Gudsteneste v/konfirmantane, konfirmantweekend
 


24. november 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando