Musikk i gravferd

Informasjon om musikk- og salmeval i gravferd.

Musikk i bryllaup

Informasjon om musikk- og salmeval ved vigsel.

Suldal kyrkjelege kulturutval

Utvalet har ansvar for kulturarrangement i Suldalskyrkjene.

Kulturarrangement våren 2018

Konsertar, forteljarførestilling, og salmekveld.

Liturgi

Liturgien som blir brukt i Suldalskyrkjene.

16. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando