Tårnagentar

Agentar på veg til oppdrag i tårnet

Tårnagenthelg for 3. klassingar
Alle 3.klassingar blir inviterte til Tårnagenthelg. Spennande  aktivitetar  i kyrkjerommet, tårnet og utanfor kyrkja ein laurdag. Det blir og i løpet av dagen planlagt ei gudsteneste som barna deltek i på søndagen. Den blir avslutta med kyrkjekaffi/saft. Dette er eit fellesarrangement for alle sokna i kommunen. Det har rullert mellom kyrkjene, har vore i Suldal, Sand, Erfjord og Jelsa. Men for å gjera planlegginga litt enklare, blir det no verande i Sand kyrkje og bedehus nokre år på rad.

Tårnagenthelg 2017 var 18. - 19. november. 2018 er ikkje planlagt enno.
 

16. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Suldal kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando